Gruzie je velmi hornatá země

Dominujícím prvkem krajiny jsou mohutná horská pásma Velký Kavkaz na severu země a s několika vrcholy přesahujícími 5 000 m n. m. a Malý Kavkaz na jihu a s nejvyšším vrcholem přesahujícím 3 000 m n. m. Obě jsou ve středu země spojena pohořím Lichi, které tak už ve starověku rozdělilo Gruzii na historické regiony Kolchis na západě a Iberie na východě. Západ je vlhčí a vyskytují se tam i deštné pralesy mírného pásu. Jedinou nížinou při pobřeží Černého moře je Kolchidská nížina. Východ je mnohem sušší a lesnatější. Vše dokumentují fotografie autorů Tomáše Kopala, Ivany Bursíkové a taky Michaely Přibylové (z Tušska), Martina Junka a Františka Šalandy, kterým moc děkuji.